Ida Blom er død

Ida Blom var Norges første professor i kvinnehistorie. Hun sovnet stille inn på Haukeland 26. november, 85 år gammel. Hun bisettes onsdag 7. desember.

Publisert:

KOMMANDØR: Ida Blom (i rødt) ble kommandør av st.Olavs orden for sitt arbeid med kvinneforskning. Her fra feiringen. Foto: Knut Strand

Her kan du lese Hilde Danielsen og Kari Jegerstedt minneord om henne.

De skriver mellom annet: Ida Blom var en pioner og et forbilde for flere generasjoner akademikere og spesielt for unge kvinner som så at det var mulig å gjøre karriere i akademia.

Flere minneord om Ida Blom kommer i Bergens Tidende på mandag.

EN PIONER: Ida Blom var en pioner og et forbilde. Foto: Knut Strand

Nekrolog over Ida Blom

Det er med sorg over hennes bortgang og takknemlighet for hennes livsgjerning vi har mottatt budskapet om at professor emeritus Ida Blom f. 1931 har gått bort.

Ida Blom var Norges første professor i kvinnehistorie. Hun hadde en enorm og svært respektert vitenskapelig produksjon bak seg. Hun skrev flere banebrytende verk der hun tok opp tema som tidligere knapt hadde vært skrevet om, som boken om barnebegrensningens historie i Norge og det store verket Cappelens kvinnehistorie.

Hun var en pioner innen forskningen om alt fra kvinners vei til stemmeretten og til kvinners seksuelle medborgerskap der hun arbeidet med spørsmål knyttet til abort og fødselskontroll, behandlingen av «tyskertøsene» etter andre verdenskrigen og velferdsstatens behandling av kjønnssykdommer. Hun startet med å analysere norske forhold, men utvidet etter hvert forskningen til internasjonale sammenligninger. Hun var svært aktiv og respektert rundt om i verden.

Ida Blom Foto: BERGENS TIDENDE

Ida Blom var en pioner og et forbilde for flere generasjoner akademikere og spesielt for unge kvinner som så at det var mulig å gjøre karriere i akademia. Hun var raus, mild, men bestemt når hun brukte kunnskapen sin til å kommentere andres arbeid og var et forbilde også på det viset.

Ida Blom førte et aktivt liv like til det siste. Bare for en måneds tid siden var hun hovedinnleder på lanseringen av en internasjonal antologi om kjønnet medborgerskap der hun hadde bidratt med et viktig kapittel. Antologien kom i stand etter markeringen av stemmerettsjubileet i 2013 der Universitetet i Bergen, i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret, arrangerte en internasjonal konferanse oppkalt etter nettopp Ida Blom.

Som foredragsholder på konferansen presenterte Ida Blom sin seneste forskningen om hvordan kampen for kvinners stemmerett også medførte store forandringer i hvordan menn og maskulinitet ble oppfattet i offentligheten, ikke minst av menn selv. Under lanseringen møtte hun opplagt og glad og holdt et presist og interessant innlegg for et lydhørt publikum som stort sett var 30–50 år yngre enn henne. Hun fortalte også at hun hadde tekster liggende som hun tenkte på å publisere. Det var ikke enkelt å finne et passende tidspunkt for lanseringen, Ida Blom var stadig opptatt. Som hun selv skrev i e-post til oss: «Merkelig at en gammel dame har det så travelt!».

I sommer da vi planla arrangementet pratet vi i telefonen. Hun uttrykte da stor livsglede, koste seg over aktiviteter og samvær med venner og familie. Hun bad om å hilse alle som kjente henne og fortelle at hun hadde det så bra. Det er fint å tenke på hennes enestående arbeids- og livsglede som en siste hilsen fra henne. Vi lyser fred over hennes minne.

Hilde Danielsen, Uni Research Rokkansenteret og Kari Jegerstedt, Senter for Kvinne og kjønnsforskning.

Publisert: