Da bergenserne flyktet på landet

For 80 år siden flyktet tusenvis fra Bergen og ut til nabokommunene. Nå er nye bilder og dokumenter fra krigen publisert.

 • Marianne Herfindal Johannessen
Publisert Publisert
Lastebiler fullastet med både folk og bagasje i bilkø gjennom Heldal ovenfor Nesttun, 9. april 1940. Til venstre sees en norsk vaktpost.
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I år er det 80 år siden Norge ble invadert. I Digitalarkivet er det derfor publisert en hel del nye bilder og dokumenter fra krigen. En av disse kildene er brev fra nesten alle landets kommuner.

Nasjonal Samling (NS) hadde opprettet et eget institutt for historisk forskning som skulle samle historien om det nazifiserte Norge og bevare det for ettertiden.

Krigshistorie i kommunebrev

Det NS-styrte departementet beordret 5. juli 1941 alle fylkesmenn, ordførere og lensmenn å fortelle både om militære og sivile hendelser, som for eksempel kommunikasjoner, evakuering, sivilt luftvern, sivilbefolkningens moral etc.

De fleste ordførere eller lensmenn svarte, noen utførlig og andre meget kort. Felles for brevene er at de gir et godt bilde av hvordan de enkelte kommunene opplevde de første månedene av krigen.

Her fortelles om både krigshandlinger, mobilisering, evakuering, opprettelse av sivilt luftvern, men også om tilgangen på varer og etablering av krisehjelp.

Når det gjelder Bergen kan man i disse dokumentene følge hendelsene de første dagene minutt for minutt gjennom avskrifter av dagbøkene til Det sivile luftvern i Bergen fra 8. april til 10. juni 1940.

Vil du vite mer om krigshandlinger og andre hendelser i de ulike kommunene på Vestlandet (fra Rogaland til Møre og Romsdal) finner du oversikt over dem her.

En avdeling norske soldater på vei ut fra Bergen 9. april 1940 langs riksveien gjennom Arna. Huset midt i bildet er Arna stasjon

Flyktet fra Laksevåg

I Bergens gamle omegnskommuner fortelles det om mange evakuerte fra Bergen. Brevet fra Laksevåg sier at cirka 6000 mennesker, i hovedsak kvinner og barn, evakuerte 9. og 10 april.

De fleste reiste til Fana og Loddefjordtraktene, andre til Haus, Åsane, Os, Kvamskogen og Samnanger.

I landdistriktene bodde de i skole- og forsamlingshus, men også i løer, uthus og på gårdene der det var plass.

Det fortelles også at de første dagene var det heller ikke uvanlig at luftvernet på Laksevåg måtte bruke den kommunale bilen til å frakte fødende kvinner til kvinneklinikken.

Her finner du 600 fotografier fra invasjonen 9. april 1940 og de påfølgende krigsukene i Norge.

30.000 flyktet til Fana

I Åsane var det ingen krigshandlinger, men evakueringen av byfolk var betydelig. Ordfører Sellevold forteller i sitt brev at det i lengre tid ble skaffet husly til rundt 15.000 mennesker.

Tyske militæravdelinger tok dessuten bolig i flere skole- og forsamlingshus. Siden dampskipsferdselen fra Bergen og nordover stoppet opp, var det en sterk økning av biltrafikk over Åsane og videre over fjordene med motorbåter.

Det er ikke bevart noe brev fra Arna (Haus kommune).

I Fana var det varaordfører Mathias Kindem som sto for forklaringen. Der heter det at størstedelen av Fana ble okkupert i løpet av 9. april.

Den norske nøytralitetsvakten på Ulven gjorde litt motstand, men trakk seg snart tilbake langs veien fra Nesttun til Garnes. I selve Fana var det derimot ingen fiendtlige sammenstøt.

I løpet av 9. og 10. april kom rundt 30.000 evakuerte fra Bergen og Laksevåg til Fana. Selv om mange reiste tilbake etter en tid, gikk det flere uker der Fanas folketall var mer enn doblet.

Evakuering fra Bergen 9. april 1940. Bildet viser et lasteplan fullastet av kvinner, barn, barnevogner, kofferter og annet utstyr.

Våronn og sinne

Ikke alle ordførere eller lensmenn hadde noe stort å fortelle.

I Herdla forteller ordfører Erik Skurtveit at han som vanlig gårdbruker i april til juni 1940 var opptatt med vårarbeid, og siden han heller ikke hadde regnet med at noen skulle spørre ham om noe i ettertid hadde han heller ikke lagt seg noe på minnet.

Han fortalte imidlertid at det var atskillig innflytting til distriktet, særlig fra Bergen. Ellers var det på grunn av at rutebåtene fra Bergen ikke gikk mangel på enkelte matvarer, kunstgjødsel og kraftfor.

Lensmann Alf Holmås i Masfjorden fortalte at kommunen var uberørt av selve krigen, men hadde cirka 300 evakuerte fra Bergen.

Brevet hans sier dessuten at de sammen med de andre kommunene i Nordhordland hadde hentet korn og melvarer til cirka åtte måneders forbruk fra Vaksdal og Tøsse møller.

Når det gjelder Masfjordens befolknings moral og mot så var den utmerket, og harmen mot fienden stor.

Denne bilen ved Christinegård i Heien er ferdig pakket til å kjøre ut fra Bergen, for å unngå engelsk bombing.

35.000 kasser appelsiner

Av de mer kuriøse ting som nevnes i brevene er at Hardanger ble velsignet med en overflod av appelsiner.

Dette skjedde fordi et av skipene M/S «San Miguel» som i forbindelse med krigsutbruddet hadde søkt inn Hardangerfjorden var lastet med 35.000 kasser med appelsiner.

Disse ble losset i Ulvik og distribuert over hele Hardanger før båten ble senket av mannskapet.

Det fortelles at det kom 4000–5000 kasser bare til Odda. En del kasser ble «reeksportert» da veien til byene åpnet igjen.

I et par måneder fråtset folk i appelsiner. For virkelig å vise hvor spesielt dette var, kan det nevnes at folk ikke hadde poteter. Dette fordi det som fantes var beslaglagt til såpoteter, mens store appelsinmengder råtnet i kjellerne.

Vil du vite mer om krigen på Vestlandet?
Se Sverre Bloms krigsberetning fra 1940 og Dankert Thulands krigsdagbok 1940–1941.

Publisert
 1. Andre verdenskrig
 2. Bergen
 3. Åsane
 4. Fana
 5. Hardanger

Les mer om dette temaet

 1. Mons fra Åsane deltok i frigjøringen av Finnmark. Se de unike bildene han etterlot seg.

 2. Se flygebladene som dalte over Bergen

 3. Unike bilete: Krigen i Hordaland sett med tyske auge

 4. Han torturerte og drepte mange norske motstandsfolk

 5. Ryddet i dødsbo – fant ukjente krigsbilder fra Bergen

 6. – De skjulte sannheten når den ikke passet

BT anbefaler

Han rykket ut til dødsulykken i Voss. Nå reagerer legen.

Etter MC-ulykken i Voss stiller overlege Helge Asbjørnsen spørsmål ved bommen på stedet.

LES SAKEN