Vurderer sovekapslar på nattoget

Vil gi billegare billettar og betre kapasitet, meiner togaktivistar.