• SMAKAR KONGEN AV DANMARK: – Denne kjørvelen har ei smak av lakris og «kongen av Danmark», seier Stig Madsøy. Eldsjela seier dei er eit mangfaldig grønt fellesskap i parsellhagen på Storetveit. FOTO: Alice Bratshaug

Ein ny grøn parselloase

Det er ei enorm interesse for den nye parsellhagen på Storetveit. – Eit grønt fellesskap, seier eldsjela Stig Madsøy.