Slik blir de nye bybaneholdeplassene

Gravearbeidene til Bybanen på Mindemyren er i gang. Slik blir de nye holdeplassene på Kristianborg og i Kanalveien.

Publisert:

KRISTIANBORG: Slik blir holdeplassen ved Kristianborg, der Bybanen kjører inn i og kommer ut fra tunnelen under Løvstakken. Foto: Illustrasjon: Bybanen Utbygging/ Mount Visual

Mandag ettermiddag ble den første skinnen fjernet fra terminalen på Mindemyren.

Dermed er det klart for å etablere rigg – og anleggsområde på det som nå er BaneNors terminal for bilgods.

Gang – og sykkelveier vil bli lagt midlertidig over området for å kunne legge ned fjernvarme og annen infrastruktur der hovedsykkelveien går i dag.

BANE OG KANAL: Denne illustrasjonen viser hvordan Bybanen, bilvei, sykkelvei og gangvei skal gå parallelt sammen med den åpne kanalen og de grønne områdene over Mindemyren. Foto: Sweco

Arbeidet med den 1, 5 kilometer lange traseen for Bybanen på Mindemyren er startet. Det blir bygget gangveier og sykkelveier, og det blir laget nye grøntområder.

Kanal i Kanalveien

Under bakken i Kanalveien ligger det i dag et intrikat system av vannrør og kulverter. Deler av dette skal åpnes opp, og det blir laget en ny kanal.

Langs Bybanen blir det ikke laget høye kanter eller gjerder, heller ikke mot den åpne kanalen. Sikkerheten ivaretas ved at vanndybden bare skal være 20–49 centimeter den første meteren på hver side av kanalen.

Langs kanalen skal det plantes busker og stauder som naturlig hører til langsmed elver og bekkefar i området.

Her kan du se en animasjon som viser hvordan Mindemyren kan bli seende ut.

Kristianborg sentral

Kristianborg holdeplass blir liggende der Bybanen kommer ut fra tunnelen under Løvstakken. Omtrent der Jæger ligger i dag, og der Fjøsangerveien nå er lagt om.

Den blir en viktig holdeplass for overgang mellom buss og bane. Og der kommer også verdens lengste sykkeltunnel fra Fyllingsdalen til Kristianborg.

Mellom Kristianborg og Kronstad blir det en holdeplass, i Kanalveien.

Du finner informasjon om utbyggingen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen på Bybanens nettsider.

Bybanen til Fyllingsdalen skal være ferdig i 2022, og arbeidet med den er i rute.

KANALVEIEN: Slik skal holdeplassen i Kanalveien bli. Langs bybanen blir det nye sykkelstier, gangveier, kanal, basseng og parkanlegg. Foto: Illustrasjon: Bybanen Utbygging/ Mount Visual

Publisert: