• FARLIG: Bakre ledebil kjørte forbi kolonnen med biler og skapte en farlig situasjon under tilsynet i Bømlafjordtunnelen. FOTO: Vegtilsynet

Rapport: Sikkerheten til trafikantene blir ikke godt nok ivaretatt

Vegtilsynet fant alvorlige feil i fire av fem tunneler under oppgradering i Region vest.