Rapport: Sikkerheten til trafikantene blir ikke godt nok ivaretatt

Vegtilsynet fant alvorlige feil i fire av fem tunneler under oppgradering i Region vest.

Publisert: Publisert:

FARLIG: Bakre ledebil kjørte forbi kolonnen med biler og skapte en farlig situasjon under tilsynet i Bømlafjordtunnelen. Foto: Vegtilsynet

– Det er ille at vi finner alvorlige feil i så mange prosjekter, sier direktør Trude Tronerud Andersen i Vegtilsynet.

Hun trekker spesielt frem at det i flere av prosjektene ikke er tatt høyde for at det kan oppstå en brann i tunnelen mens oppgraderingen pågår. Det er heller ikke utarbeidet rutiner for håndtering av farlig transport som må gjennom tunnelen.

Målet med tilsynet har vært å undersøke om Statens vegvesen, Region vest, ivaretar sikkerheten for trafikantene ved arbeid i tunneler.

Det er risikovurdering for trafikanter, arbeidsvarsling og styringssystem som er blitt undersøkt.

Alvorlige feil

I tilsynsrapporten skilles det mellom feil og mangler i kategori 2 (ikke alvorlige, men må utbedres) og kategori 3 (alvorlig, må utbedres). Her er de alvorligste feilene som ble observert i tunnelene:

Gudvangatunnelen
Fem kategori 3-feil:

 • Manglende sikring av maskiner og utstyr.
 • Mangler tversgående sikring.
 • Mangler vegoppmerking.
 • Lagring av betongelementer i vegkant uten sikring.
 • Mangler gult varsellys på maskin.

I tillegg seks kategori 2-feil.

Fretheimstunnelen

To kategori 3-feil:

 • Delvis oppslått klappskilt med fartsgrense.
 • Lift parkert nært veg, påkjøringsfare.

I tillegg en kategori 2-feil.

Onstadtunnelen

To kategori 3-feil:

 • Manglende markering av arbeidsområde.
 • Manglende sikring arbeidsområde.

Bømlafjordtunnelen

To kategori 3-feil:

 • Feil markering av hinder i tunnelen.
 • Skilt over nødskap uten lys, usikkert om nødskap
  er i drift.

I tillegg en kategori 2-feil.

Lyderhorntunnelen

Lyderhorntunnelen var stengt for trafikk. Det ble ikke funnet feil på skiltingen på omkjøringsveien.

NÆRT: En lift i arbeid uten markering eller sikring. «Traileren på bildet var svært nærme liften», heter det i rapporten. Foto: Vegtilsynet

Farlige situasjoner

Ved korte stikkprøver er det gjort konkrete observasjoner av farlige situasjoner som en møtende buss i motsatt kjøreretning av kolonnen som slippes igjennom tunnelen. En ledebil skapte også farlige situasjoner ved å kjøre forbi en kolonne hvor flere av bilene i køen hengte seg på.

Vest er den første regionen som får tilsyn spesielt rettet mot arbeid i tunneler. Nå skal også andre deler av landet undersøkes.

– Vi vet at risikoen er stor hvis det oppstår farlige situasjoner i en tunnel. Når det i tillegg utføres arbeid i tunnelen kan risikoen være enda større. I vest er mange tunneler under oppgradering uten omkjøringsmuligheter, slik at trafikken likevel må gå gjennom tunnelen det jobbes i, sier Andersen.

Les også

Bratt tunnel årsak til at brannen spredte seg raskt over 500 meter

MANGLER SIKRING: Pågående arbeid uten markering eller sikring av arbeidsområdet. Onstatunnelen var på dette tidspunktet kolonnekjørt. Foto: Vegtilsynet

Gode på ledebil

Direktøren sier regionen har gjort flere tiltak for å forbedre sikkerhetsarbeidet, men at det så langt ikke har hatt den nødvendige effekten.

Oppsummert har Vegtilsynet funnene at Region vest:

 • ikke ivaretar sikkerheten til trafikantene godt nok når det pågår arbeid i tunnel
 • ikke har utført risikovurderinger som avdekker alle farlige forhold for trafikantene som følge av tunnelarbeidet
 • ikke har sikret tilstrekkelig risikovurdering i arbeidet med varslingsplan
 • ikke i tilstrekkelig grad har påsett at arbeidsvarslingen er relevant for det arbeidet som utføres og at planen følges
 • ikke har et styringssystem for gode vurderinger og tiltak for kontinuerlig forbedring innenfor arbeidsvarsling

Når det gjelder bruk av ledebil er tilsynet stort sett positiv:

«Med unntak av noen mindre utfordringer i Bømlafjordtunnelen opplevde
kontrollørene god informasjon, presis avgang, og god koordinering av kolonnene», heter det i rapporten.

RISIKO: Bussen kjører utenfor kolonne og møter en motgående kolonne i Bømlafjordtunnelen. Tilsynet savner en vurdering av risikoen dette medfører. Foto: Vegtilsynet

– Jobber med et svar

Hos Vegvesenet i region vest ønsker de ikke å kommentere rapporten ennå.

– Vi mottok tilsynsrapporten like før jul, og jobber nå med et svar til Vegtilsynet. Vi har ikke kommet gjennom alt ennå, og dermed vil det være for tidlig for oss å kommentere noe nå, sier Anders Sæternes, seksjonsleder for ferge og forvaltningsavdelingen.

Publisert: