Her kommer kuttene på Haukeland

De tillitsvalgte mener budsjettkuttene i Helse Bergen går på pasientsikkerheten løs.