Søviknes sier nei til å kreve inn bompenger til gigantbro som ikke er vedtatt

Fergeturen til Stord kan bli 33 kroner dyrere dersom Hordfast AS får viljen sin. Men Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) sier nei.

BOMPENGEBOD: Fergene mellom Halhjem og Sandvikvåg kan bli de første «bompengebodene» for innkreving av penger til Hordfast. Os kommune støtter ideen. Rune Nielsen (arkiv)

– Frp har besluttet å gå imot forhåndsinnkreving av bompenger på Hordfast, avslørte Søviknes overfor NRK tirsdag.

Stort flertall for

Tirsdag ettermiddag skal Os kommunestyre behandle prinsippet om forhåndsinnkreving.

I formannskapet var et flertall, inkludert Frp, for bompengene. Men til det første møtet etter at Søviknes overtar som ordfører, har Frp ombestemt seg.

– Vi hadde et gruppemøte der diskusjonen gikk på om denne forhåndsinnkrevingen ville ha noen praktisk nytteverdi. Jeg har undersøkt saken, og kan ikke se at forhåndsbompenger vil ha noen betydning for fremdriften til Hordfast. Da ser vi ikke noe grunnlag for å si ja, sier Søviknes til BT.

SIER NEI: Etter at Terje Søviknes kom tilbake som ordfører, har Os Frp bestemt å si nei til forhåndsinnkreving av bompenger til Hordfast. Ørjan Deisz

50 millioner årlig

I motsetning til vanlige bomprosjekter, har såkalte fergeavløsningsprosjekter mulighet til å be om forhåndsinnkreving av bompenger i tre år før prosjektet forventes vedtatt i Stortinget.

Hordfast AS ønsker å ta inn rundt 50 millioner kroner årlig fra fergepassasjerene i årene 2019–2021.

Påslaget skal være bompenger for Hordfast, fremtidens planlagte kjempebroer over Bjørnafjorden og Langenuen, som skal erstatte fergeturen.

– Ville vært et viktig skritt

– Begrunnelsen er at de aller fleste fergepassasjerene vil ha stor nytte av at fergen erstattes med en bro, sier Øyvind Halleraker, daglig leder i Hordfast AS.

Den tidligere Høyre-politikeren er helt uenig med Søviknes om at forhåndsinnkreving av bompenger ikke er viktig.

– Vi legger ikke skjul på at dette vil være et viktig skritt på veien for et stort prosjekt, sier han.

Halleraker sier at han har fått positive signaler fra de andre tre involverte kommunene – Stord, Fitjar og Tysnes.

– En fot i bakken

– Men det er snakk om å hente inn 150 millioner kroner av et prosjekt med kostnad på 35 milliarder. Det er under en halv prosent?

– Jo, men de millionene kan brukes til å forrente relativt store lån. Dessuten vil det være viktig å få inn midler til planlegging og grunnerverv.

Dersom det blir grønt lys fra alle kommunene, går saken videre til Statens vegvesen, som skal utforme den endelige søknaden. Til slutt må Stortinget gjøre vedtaket.

– Ideelt sett håper vi å kunne starte innkreving av bompengene i andre halvdel av 2019. Da har vi tre år på oss derfra til å få et stortingsvedtak om bygging av Hordfast, og så håper vi på byggestart i 2022, sier Halleraker.

– Men hva hvis en av kommunene sier nei?

– Da må vi sette en fot i bakken og rådføre oss med Statens vegvesen. Det er de som eventuelt skal sende søknaden, sier Halleraker.

DRØMMEN: Norges lengste flytebro over Bjørnafjorden er en del av Hordfast-prosjektet som skal binde Os, Tysnes og Stord sammen fergefritt. STATENS VEGVESEN

– Ikke valgkampstunt

Søviknes mener at staten uansett tar kostnadene til planlegging og grunnerverv, og at det derfor er unødvendig å hente inn bompenger allerede nå.

– Husk at veivesenet allerede har brukt godt over en milliard på å planlegge fjordkryssingene langs E 39. Prosjektet er forankret i Nasjonal transportplan og har godt med planmidler, sier han.

Dermed blir det etter alle solemerker nei til forhåndsinnkreving i Os kommunestyre. Søviknes mener det må bety at ideen må vrakes.

– En søknad om forhåndsinnkreving krever lokal tilslutning, og det blir det ikke her.

– Er dette et valgkampstunt for at du skal kunne si at Frp har stanset et bompengeprosjekt, nå som det snart blir bompenger på veien til Bergen – med Frps velsignelse?

– For osingene sin del har ikke bompenger på fergen all verdens å bety. Dette har ikke med valgkampen å gjøre, men med prinsippene for forhåndsinnkreving av bompenger, sier Søviknes.