• FOTO: Bård Bøe

Som 22-åring ville ho ta abort. Legane sa nei. Helga måtte reise langt for å få bestemme sjølv.

– Ingen får røre abortlova, seier Helga Eriksen i dag. 40 år etter at lova vart innført, blir det igjen arrangert demonstrasjonar i Bergen, Oslo og Stavanger.