UiB og NHH med toppkarakterer

Fem universiteter, høgskoler og institutter har både fagmiljø og forskergrupper i verdensklasse. To av dem er i Bergen.

Publisert:

ANTROPOLOGER: – Det er ekstra motiverende å starte som Ph.d.-kandidat på et internasjonalt anerkjent institutt, men dette har vært drømmen min i mange år, sier Tomas Salem, nyansatt ved Institutt for sosialantropologi ved UiB. Her sammen med instituttleder Ståle Knudsen. Foto: Geir Martin Strande

I disse dager venter tusenvis av studenter landet over på eksamensresultatene fra vårens semester.

Timer, dager og døgn er tilbakelagt på lesesalen og nå er det bare den pirrende dommen igjen: karakteren.

Tirsdag fikk universitetene, høyskolene og instituttene sin dom.

Gjennom to år har Forskningsrådet gjennomført en evaluering av det samfunnsvitenskapelige fagområdet. Og Bergen stryker ikke.

Bergen på topp

Målet med evalueringen var å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse hvordan forskning formidles og tas i bruk.

I alt har 136 forskergrupper og 107 fagmiljøer blitt vurdert.

Blant de fem utdanningsinstitusjonene som får toppkarakter – både for fagmiljø og forskergrupper – er både Norges handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Bergen (UiB).

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Norges Handelshøyskole
  • Handelshøyskolen BI
  • Institutt for fredsforskning

– Ikke overraskende

– Dette er veldig gledelig, men kanskje ikke veldig overraskende.

Det sier rektor på UiB, Dag Rune Olsen, etter å ha kokettert med «hvilke gode resultater journalisten sikter til – vi har så mange».

Det hele med et glimt i øye, selvsagt.

«EN INTERNASJONAL KONKURRANSE»: – Foto: Bård Bøe (arkiv)

– Forskning er en internasjonal konkurranse. Evalueringen viser at Bergen så absolutt bidrar til den globale samfunnsutviklingen og holder internasjonal standard. Dette har vi lyktes med fordi vi har prioritert å ansette fremragende forskere, men også unge forskere, sier Olsen.

– Drypper dette på studentene?

– Absolutt. Men kanskje mer på masternivå, enn på bachelornivå. UiB er svært opptatt av koblingen mellom undervisning og forskning. De som starter på en mastergrad hos oss, får en «flying start» med å være så tett på så gode miljøer.

MOTIVERENDE: – NHH legger stor vekt på eksterne evalueringer. Det er motiverende når langsiktige arbeid for forskningskvalitet bekreftes ved at Forskningsrådet vurderer fagmiljøet og institusjonen til høyeste nivå, sier NHH-rektor, Øystein Thøgersen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Publisert internasjonalt

Institusjonene som scoret høyt, er forskergrupper og fagmiljøer som blant annet har skapt et kreativt forskningsmiljø og har gode internasjonale forskningssamarbeid.

– Forskningen publiseres i internasjonale, velrenommerte tidsskrifter, har en aktiv kunnskapsutveksling med ulike samfunnsaktører, forklarer Katarina Eckerberg, leder av evalueringen til Dagsavisen.

Sosialantropologi og medborgerpanel

Blant fagmiljøene i Bergen som gjør det spesielt godt, er Institutt for sosialantropologi ved UiB og Medborgerpanelet.

– Vi har arbeidet slik i flere tiår, har gode folk og et stort miljø. Da kommer resultatene av seg selv, sier instituttleder ved Institutt for sosialantropologi, Ståle Knudsen.

Knudsen mener instituttets kjennetegn er en stor komparativ ambisjon om å sammenlikne mennesket i samfunnet.

Det er ett av instituttets nyeste tilskudd, Ph.d.-kandidat Tomas Salem, enig i.

– Jeg har tatt både bachelorgrad og mastergrad ved instituttet, og lenge hatt en drøm om å jobbe som antropolog. Den største motivasjonen for å jobbe ved UiB er det høye nivået og gode samarbeidet mellom de unge akademikerne ved instituttet, sier han.

PÅ TOPP: Tomas Salem er nyansatt ved Institutt for sosialantropologi. Instituttet får spesielt gode skussmål for høy produktivitet og publiseringer i ledende tidsskrifter. Foto: Geir Martin Strande

Rom for forbedring

Selv om evalueringen viser at samfunnsvitenskapene ved UiB både er viktige og relevante for samfunnsdebatten, peker Forskningsrådet også på rom for forbedringer.

Blant annet trekkes det frem at flere av fagmiljøene i større grad må øke fokus på kjønnsbalanse, stimulere mer internasjonal rekruttering, ekstern finansiering, og deltakelse i internasjonale nettverk.

Publisert: