Nytt funn av E. coli på Nygårdshøyden

Prøvar frå Nygårdshøyden i Bergen viser framleis spor av kloakk i drikkevatnet.

Publisert Publisert

NYE TESTAR: Biletet er tatt under ei prøvetaking i området måndag. Bergen kommune held funnstaden tett til brystet, og BT veit ikkje om det var her E. coli blei påvist. Foto: Odd E. Nerbø

  • Hans Ivar Moss Kolseth
  • Guro Valland
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Sundag blei det sendt ut E. coli-varsel i Bergen sentrum. Rundt 1600 abonnentar blei bedne om å koke vatnet i opptil ei veke.

Bakgrunnen var funn av desse bakteriane i drikkevatnet. Nokre av dei kan vera farlege og føra til blodig diaré (sjå fakta).

14 nye testar

Sidan då har vann- og avløpsetaten tatt ein rekkje vassprøvar på Nygårdshøyden. Området er spesielt utsett grunna trykkfall i slike høgder.

Måndag fekk dei svar. Nok eit funn av E. coli tyder at det framleis er spor av kloakk i drikkevatnet på Nygårdshøyden.

Asle Aasen, seksjonsleiar for vassproduksjon i Bergen kommune, vil ikkje opplyse kor den påviste prøven blei tatt.

No er det bestilt 14 nye testar rundt funnstaden.

Bebuarar i desse områda blir bedne om å koke drikkevatnet. (Kartsonene er omtrentlege og teikna ut basert på kommunen sitt kart.)

Kan lukte klor

I helga var det nok eit vassbrot i Møllendalsveien, like ved Kronstad i Bergen sentrum.

Det er sannsynlegvis årsaka til at avfallsvatn har sige inn i vassrøyra, og ført til E. coli-varselet.

Ved vassleidningsbrot koplar ein av den delen av nettet der brotet oppstod, og desinfiserer røyret med klor.

Etter det blir røyret skylt, før ein igjen koplar det på vassnettet.

– Om vatnet ditt luktar klor, er det ikkje farleg. Lukta stammar sannsynlegvis frå organiske bindingar i partiklar som losnar under skyljinga, forklarar Aasen.

GAMLE RØYR: Leidningsbrotet i Møllendalsveien førte til undertrykk i nettet. – Vassrøyra i Bergen er gamle, og ikkje heilt tette. Dei ligg ofte side om side med røyr for avløpsvatn, sa Asle Aasen til BT sundag. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Brunt vatn frå krana

Andre har tatt kontakt med vaktsentralen i kommunen og vore uroa over brunt vatn frå krana.

Aasen har tidlegare understreka at dei som bur innanfor varslingsområdet er trygge så lenge dei kokar vatnet.

Han la òg til at brunt springvatn ikkje er eit fareteikn. Når det oppstår brot på vassrøyra, snur dei vasstraumen.

– Da losnar det ein del partiklar og vatnet blir tidvis brunfarga. Ein treng da berre å la vatnet renne til det blir klart.

Oppmodinga om å koke vatnet blei søndag sendt til abonnentar på Nygårdshøyden via SMS.

Når kokeanbefalinga er oppheva, vil folk i området få ei tekstmelding.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Brannvesenet har rykket ut til syv branner i dag – må også jobbe i natt

  2. Bur du her, bør du koke vatnet

  3. Airbnb får smekk over fingrane frå EU

  4. Rekordår for Ulriksbanen

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Bergen
  3. Kloakk
  4. Bergen kommune