• VIL BYGGE: Her vil Bane Nor og Jernbanedirektoratet bygge en midlertidig godsterminal for biler. FOTO: Eirik Brekke

Slipper ikke til Bybanen før de får Koengen

Jernbanemyndighetene står på kravene. De slipper ikke til Bybanen på Mindemyren før de har fått erstatningsarealer på Koengen.