Sykdom kan stoppe bosstreiken

Bosset flyter i gatene, men Helsevernetaten ser ennå ingen grunn til å gripe inn mot bosstreiken. Ett tilfelle av sykdom kan endre på det.