• U-1053 var av ubåtklassen VIIC, som ble produsert fra 1940. Bildet viser en av forgjengerne i VIIB-klassen. Foto: Deutsches Bundesarchiv/Wikipedia Commons

Ubåt funnet i Byfjorden

Sjøforsvaret har funnet et tysk ubåtvrak på 340 meters dyp utenfor Bergen.