- Et demokratisk problem

Jan Fridthjof Bernt, jussprofessor og ekspert i kommunal rett, understreker at kommunetilsette har ytringsfrihet.