Veldig mange gårdsbruk hadde støler eller setre. Det finnes fremdeles tusenvis slike, selv om få av dem fortsatt er i drift.

Seterlistene digitalisert

I landets mange arkiver er det oppbevart mye forskjellig og stadig flere historiske kilder blir lagt på internett til glede for allmennheten.

Riksarkivet i Oslo oppbevarer blant annet arkivet etter Institutt for sammenlignende kulturforskning, som ble opprettet i 1917. Instituttet satte i gang flere studier av det norske bondesamfunnet. Den første store undersøkelsene var om «Setrar og seterbruk i Noreg», som ble gjennomført mellom 1928 og 1939.

Resultatet av denne undersøkelsen er kjent som Seterlistene. Nå trenger man ikke lenger kontakte Riksarkivet for å få tilgang til opplysninger om en seter nær deg, i disse dager har Riksarkivet lagt ut de såkalte seterlistene på Digitalarkivet.

Skattekister

Seterlistene er landsdekkende og ordnet fylkes— og kommunevis. I disse seterlistene kan du selv studere hvilke setre eller støler som har eksistert i din kommune og hva man visste om dem rundt 1930.

Det fantes både melkesetre, vår-, høst- og sommerstøler. Det er gitt detaljerte opplysninger om hver seter; hvilken gård den hørte til, navn på seteren, avstand fra gården eller meter over havet, om den er i drift, hva slags drift, om den er nedlagt og i så fall når det skjedde.

Her er det mye god kunnskap å finne både for turfolk og lokalinteresserte.

Like ved Lovatnet og bare 52 meter over havet ligger Breng seter. Breng er omkranset av høye fjell og fonner, så husene ligger i en klynge. I middel-alderen var dette en egen gård .

Sagnet forteller at Brengsfonna sopte gårdshusene på fjorden. Etter hvert ble Breng overtatt av gården Sæter som brukte Breng som seter.

Rodde fire kilometer

På Breng var det syv sel og syv fjøs. Det kom vei til Breng midt på 1930-tallet. Før den tid måtte budeiene ro fra Sæten og fire kilometer til Breng for å melke. Budeiene lå i selene og fraktet melken hjem neste dag.

Den gamle, tradisjonelle stølsdriften tok slutt rundt 1950. På 1970-tallet var seterbyggene i ferd med å forfalle. Takket være stor innsats fra eiere og offentlig støtte ble Breng seter tatt vare på. I dag er det 13 restaurerte hus på Breng seter.