- Trusselsituasjonen er redusert

PST varsler på dagens pressekonferanse at trusselbildet er nedjustert. Du vil derimot fortsatt kunne se bevæpnet politi i Hordaland: - Vi kan skalere opp igjen på veldig kort tid, sier stabssjefen.