Ap-topp: Byrådet forsterker sosiale forskjeller

Ap i Bergen mener Årstad bydel må særbehandles for å bøte på problemene innen skoler, barnehager, PPT og barnevern.