• ADVARER: Fylkesleder Eline Skirnisdottir Vik (til v.) og nestleder Siw Kristine Gjelsten i Den norske jordmorforening i Hordaland vil si ifra nå fordi ressursene til barselomsorgen stadig knipes på. - Mange kvinner er sårbare etter en fødsel. I dag er det altfor få ressurser til å gi omsorg, sier Vik.

Jordmødre er bekymret for barselhjelpen

Barselkvinner har vært ofre for systematisk nedskjæring og nedbemanning i Hordaland, mener Jordmorforeningen.