Gry får kun ro i sjela av det ekstremt skumle

Vestlendingen: - Dersom det er noko som har vore uhorveleg skummelt, kan eg opp til ein halv dag kjenne på roa og ha ein tilfredsstillelse.