• VIL HA TUNNEL: Tormod Carlsen i Sydnes og Nøstet velforening vil ha ny tunnel på Nordnes. Den tunnelen vil sluse unna trafikken som går rundt Nøstet og gjøre området mer beboelig, mener han.

Bybanen presser biler inn i byen

Med bybane over Bryggen presses bilistene inn i andre sentrumsgater. Nøstet-beboere krever at tiltak iverksettes.