- Dette er utrolig og uforståelig

Hvordan kunne sjåføren havne i feil retning? Se video!