• krasjen.jpg FOTO: 2211-TIPSER

Buss og bil krasjet på Bryggen

Manuell dirigering på stedet.