Her er Norges mest effektive fotobokser, målt i antall fartsbøter:

  • Rælingstunnelen mot Lillestrøm. I 2011 ble hele 8071 bøtelagt.
  • Nattval på E18 ved Sandefjord, 4789 forelegg.
  • Arnanipatunnelen i Bergen, med 4723 bøtelagte. Fotoboksen i Arnanipatunnelen knipset tre ganger så mange fartssyndere som neste på listen i Bergen.

Tar flest på Vestlandet

— Det er ikke godt å si hvorfor akkurat denne er så innbringende, sier Inge Nordstrønen, trafikkoordinator hos politiet i Bergen.

Fotoboksen i Arnanipatunnelen, hvor fartsgrensen er 70 km/t, står på høyre side når du kjører mot Trengereid.

Nå er den blitt den fotoboksen som tar flest bilister på hele Vestlandet.

Av fotoboksene i Hordaland politidistrikt, fakker den tre ganger så mange fartssyndere som neste på listen. Her er boksene som sto bak mer enn én million i bøter i fjor:

Fotoboks Bøter i kroner
E16 Arnanipatunnelen retning Øst 8 061 900
E16 Takvam retning Vest 2 550 600
Bjørndalskogen 2 348 000
E39 Steinestøvegen Hylkje 2 157 300
E39 Fløyfjelltunnel syd 2 117 800
Damsgårdtunnelen vestgående løp 1 404 800

Til sammen tok Hordaland politidistrikt inn mer enn 27 millioner fra fotoboksene i fjor. Så langt i år har bilister blitt knipset for 11,5 millioner. Og det til tross for at fotoboksene langt fra står på hele tiden.

— Det har vi ikke kapasitet til. Hadde de vært i bruk hele tiden hadde vi tredoblet det vi tar inn i bøter. Det er den preventive effekten vi er ute etter, å få ned farten, sier Nordstrønen.

I Arnanipatunnelen sto boksen på i drøyt 1600 timer i fjor. Det er en timesbetaling på nesten 5000 kroner.

Halvering på fem år

Det er forholdsvis få som blir tatt i fotoboksene nå i forhold til tidligere. Overtredelsesprosenten holder seg stabilt lavt. 0,13 prosent av bilistene som kjører forbi en fotoboks som er på, får forelegg. Det er det samme prosent som i 2010, selv om færre er kontrollert i 2011,

I 2004 og 2005 var prosenten som ble tatt 0,26. Det betyr at det i løpet av fem år, er en halvering av bilistene som kjører forbi en fotoboks som kjører for fort.

Mindre svinkjøring

794 bilister mistet førerkortet etter å ha blitt tatt av fotobokser i 2011. I politiets andre fartskontroller, i hovedsak laserkontroller, ble 5775 sertifikater inndratt.

Totalt mistet om lag 1000 færre førerkortet for fart i 2011, enn året før.