Pater Arnfinn Haram er død

Haram døde av et hjerteinfarkt under en sykkeltur i Nordmarka i Oslo søndag.

Publisert: Publisert:

Siden september 2009 har Haram vært prior for dominikanernei St. Dominikus kloster i Oslo.

-Nådde det personlige plan

— Pater Arnfinns bortgang er et stort tap, både for hansorden og for hele Kirken i Norge, sier biskop Bernt Eidsvig i en artikkel omdødsfallet på Den katolske kirke sin hjemmeside.

— Arnfinn var en unik personlighet. Ingen kunne som ham fåfolk både i tale og til å lytte. Han var også en unik sjelesørger og skribent –og nådde folk på det personlige plan og i media. Vi tenker i dag særlig på hansmor, bror, familie og kommunitet, og sørger sammen med dem, fremholder Eidsvig.

Prost for Bergen vest

Pater Haram var i sin tid en markert prest i Øygarden ogLoddefjord, og ble utnevnt til prost for kirkene i Bergen vest. Han fulgte ogsåBørre Knudsen i opprøret mot abortloven og nektet å motta lønn.

— Jeg har en frihet til å være meg selv og kan bruke tidentil å lese og tenke. Enkelheten hjelper meg til å fokusere på de virkeligeverdier. Jeg er kritisk til den norske materialismen. Norge som nasjon vraltersom en feit 19-åring og trenger en slankekur, fortalte Haram i et intervju medBT høsten 2008.

Enkelte ganger reiste han også inn til Bystasjonen og hentetungdommer tilbake til Loddefjord.

— Menigheten var min familie. En prest er en far. Min fordelvar at jeg var enslig og kunne rykke ut om natten. Jeg så nok ikke alle, menlivet blant dem som sliter er bedre enn kontorlivet. Jeg sluttet å telleinnbruddene i leiligheten. Mer enn en gang var det blodspor på stuegulvet, saHaram da.

Usminket og ærlig

Haram vokste opp på Sunnmøre, tok gymnaset i Tønsberg ogstuderte teologi i Oslo. 48 år gammel brøt han med Den norske kirke for å blikatolikk, og etter et år som novise og tre år med dype studier, ble han innviettil munk i Oslo i 2002. Han ble presteviet som katolsk prest i 2003. Han harogså skrevet fast i Klassekampen, og gitt ut flere bøker.

— Med Arnfinn Harams bortgang har norsk kristenhet mistet enav sine skarpeste penner, og radikale røster. Han hadde en sjelden evne til åformulere seg, det lød ofte som den vakreste musikk. Raust delte han eget levdliv, usminket og ærlig og kalte og lokket oss til en mer helhjertet, radikaletterfølgelse av Kristus, skriver pastor og bibellærer Bjørn Olav Hansen på sinpersonlige blogg.

Sender sin siste hilsen

Etter at pater Harams død ble kjent i kveld, har detstrømmet til med hilsener på nettsamfunnet Twitter. Her er noen av meldingene:

"Pater Arnfin Haram var en av mine store forbilder påat det er lov å tenke selv om man er troende. Norge er blitt fattigere."

"Fikk akkurat den triste nyheten at min kollega og vennfr Arnfinn Haram døde idag av et hjerteinfarkt. Requiem aeternam dona eis,Domine."

"Pater Arnfinn #Haram er død. En bauta i norskkristenliv er gått bort. Forfremmet til herligheten, som de gamle sa."

"Gjør meg uendelig trist. Takk for alle gode minnerkjære venn."

"RIP Pater Arnfinn Haram. En interessantsamtalepartner, en hjertelig og varm personlighet"

"Har fått vite at bror Arnfinn Haram er død. En av defineste og mest interessante menneskene jeg har fått gleden av å møte. Utroligtrist."

"Ein sjeldan mann er gått bort. Skal sakna paterArnfinn Haram. Fryktlaus utfordrar av storstraumen, mild hand på kinnet."

"Mer enn noen annen knyttet han bånd mellom Denkatolske kirke og andre kristne i Norge. Hvil i fred, Arnfinn Haram."

Publisert: