Fylkeslegen gjenåpner tilsynssak

Først konkluderte Fylkeslegen i Hordaland med at Sandviken sykehus ikke brøt lover og regler da Per Kristian Slåttli forsvant. Nå gjenåpner Fylkeslegen tilsynssaken.