• TJENER FETT: Svein Rennemo. FOTO: SCANPIX

Statens feteste styreverv

Statens feteste styrelederhonorar er i Statoil. Vervet godtgjøres med 632.000 kroner. I 50 av 90 statlige selskaper Riksrevisjonen har undersøkt, honoreres styrelederen med mer enn 100.000 kroner.