Ringveg Vest skutt ut i tid

Om tre år åpner andre byggetrinn av Ringveg Vest, men ingen vet når veianlegget blir fullført.