Fire skadet i krasj i Voss

Ulykke på E16 ved Evangervatnet. Fire personer sendt til sykehus.