- Isen falt fra himmelen

Hans-Tore Mjeldheim hørte isen krasjlande i hagen.