• KRITISK BRITE: En britisk marinbiolog, Callum Roberts, går hardt ut mot Nordic Minings planer om gruvedrift i Engebøfjellet med sjødeponi i Førdefjorden. FOTO: Illustrasjon: asplan viak as

- Planene om sjødeponi er galskap

Britisk marinbiolog går hardt ut mot planene om gruvedrift i Naustdal kommune.