Snakket aldri om ny asylbarnpolitikk

At lengeværende barn skulle bakover i returkøen ble aldri nevnt i regjeringens styringsdialog med politiet. Feiltolkinger ble ikke korrigert.

Publisert Publisert

UTKASTER: Justisminister Anders Anundsen er i hardt vær etter at hans pålegg om ikke å prioritere lengeværende i forbindelse med uttransport, ikke nådde frem til Politiets utlendingsenhet. Her passerer han politidirektør Odd Reidar Humlegård under fredsprisutdelingen i Oslo rådhus onsdag. Foto: Håvard Bjelland

  • Kjetil Gillesvik
  • Eystein Røssum
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Tirsdag, forrige uke: En alvorstung justisminister har tatt sete i Dagsnytt 18-studio.

— Det var en svært ubehagelig følelse å få, sier han.

Les også

Solberg taus om hva hun visste

Les også

Alle fakta skal på bordet

Anders Anundsen (Frp) snakker om hvordan det var å lese i Bergens Tidende at Politiets utlendingsenhet ikke hadde fått med seg regjeringens avgjørelse om at lengeværende barn ikke lenger skal stå først i køen for uttransport.

— Her har det skjedd en svikt, og det er veldig beklagelig at dette skjer på et område som er en politisk balansegang mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre ... derfor har det vært viktig for meg å trå godt innenfor de grensene som vi har, og da blir denne typen feil enda mer alvorlig enn det kanskje kan se ut på papiret. For det er noen ord som mangler, og de ordene har stor betydning, fortsetter Anundsen.

Ingen styringssignaler

For samarbeidspartiene KrF og Venstre var det viktig at de lengeværende nå skulle behandles forsiktig, i påvente av den avtalte liberaliseringen for denne gruppen. Men var justisministeren og hans departement like opptatt av dette? BTs gjennomgang av den skriftlige styringsdialogen mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet fra 2014 tyder ikke på det.

Statsminister Erna Solberg har selv påpekt at disse dokumentene har interesse: Onsdag i forrige uke sa hun i Stortinget: «Nå foretar vi en gjennomgang, og Politidirektoratet foretar en gjennomgang, av hvordan det i praksis har vært, for det er jo samtidig en styringsdialog. Så må man se hvilke andre styringssignaler som er gitt i tillegg til dette tildelingsbrevet», sa statsministeren

Bergens Tidende har gått gjennom alle tilgjengelige, sentrale dokumenter i denne dialogen. Svaret på statsministerens spørsmål om «hvilke andre styringssignaler som er gitt i tillegg» synes å være enkelt: Ingen.

Vil sende ut flere asylsøkere

Regjeringens uttrykte ordre om å endre rekkefølgen i asylkøen er ikke nevnt i noen av referatene fra de tre styringsdialogmøtene som Justisdepartementet har hatt med Politidirektoratet i år.

Les også

Fikk ingen føringer om tilbakeholdenhet

Les også

- Det er grunn til å spørre hva politiet fikk beskjed om å gjøre

Disse møtene er departementets viktigste arena for oppfølging av arbeidet som blir utført nedover i politisystemet.

En rekke emner har vært oppe til drøfting, viser referatene. I møtet 12. mars i år: Oppklaringsprosenter, seniorpolitikk, IKT-utfordringer og måloppnåelse i flyktning— og innvandringspolitikken, blant annet. POD får beskjed om at for få asylsøkere er blitt sendt ut av landet, men sier ingenting om de lengeværende barna. Heller ikke på de tilsvarende møtene i juni og oktober er disse barna oppe til diskusjon, ifølge referatene. Til stede er alle toppbyråkratene fra Justisdepartementet, og også politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Oppklarer ikke misforståelse

Et annet spørsmål som justisministeren må regne med å få fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, er dette: Hvorfor benyttet ikke Justisdepartementet anledningen til å korrigere PODs virkelighetsoppfatning, da de i vår fikk et brev fra POD som åpenbart indikerte at politiledelsen hadde misforstått?

Brevet fra POD ble skrevet 14. mars, og fikk tittelen «Avklaringer av prioriteringer i uttransporteringsarbeidet i 2014».

Dagen før, den 13. mars, har direktoratet sendt ut sin famøse, feilaktige ordre til Politiets utlendingsenhet (PU), der PU får beskjed om å konsentrere seg om å få ut lengeværende asylbarn, stikk i strid med regjeringens uttalte politikk.

Brevet Bergens Tidende har fått innsyn i, viser at direktoratet allerede dagen etter kom i tvil om hvordan regjeringens ønsker skulle forstås. Avdelingsdirektør Knut Smedsrud i POD ber om en avklaring: Skal POD fortsette arbeidet med å få ut de som har bodd lenge på asylmottakene? Eller skal de satse på returnere de nyankomne? Smedsrud spør departementet rett ut: «Hvordan påvirker prioriteringen av de nyeste sakene de øvrige prioriteringene, særlig føringen om at saker der (lengeværende) barn er involvert, skal prioriteres?«

Ifølge Anundsen har departementet aldri bedt om at lengeværende barn skal prioriteres for utsendelse i 2014, slik avdelingsdirektøren ser ut til å mene. Men i svaret som kommer fra justisministerens departement får POD ingen tilbakemelding som ligner på en korrigering, eller et forsøk på å oppklare misforståelsen. Beskjeden er at POD må fortsette å sende ut folk fra asylmottakene.

«Vi vil for øvrig presisere at saker som omfatter barn skal prioriteres i 2014», avslutter Justisdepartementet.

Ferske tall fra POD viser at Anundsen i årets ti første måneder sendte ut 76 mindreårige med botid i Norge over fire år. Til sammenligning ble det året før, da Grete Faremo (Ap) var statsråd i drøyt ti måneder, sendt ut 40 lengeværende.

Justisdepartementets informasjonavdeling opplyser at Anders Anundsen ikke vil uttale seg om saken før han har bestvart spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Publisert