• FORTETTING: - Med Sponheim i fylkeshuset og alt maset om fortetting, forstår folk at det blir utbygging på Flatøy, sier grunneier og gravemaskinfører Roar Sudmann. Sudmann-familien er blant grunneierne i Midtmarka, som er utpekt til å bli ny kystby på Flatøy. FOTO: Jan M. Lillebø

Strilene skal få kystby på Flatøy

Eiendomsinvestor og Bunnpris-eier Thomas Sandland vil bygge kystby på Flatøy. Til sammen planlegger Sandland 5000 boliger i Bergens randsone for 15 milliarder kroner.