Vannledningsbrudd på Paradis

Mer enn 50 hus er uten vann etter et vannledningsbrudd i Kloppedalsvegen tirsdag morgen.