• LIVSVERNPRISEN: Bettina og Stein Husebø får pris for sitt arbeid for eldre. FOTO:SCANPIX

Pris til Bettina og Stein Husebø

Bettina og Stein Husebø får Livsvernprisen 2010 for deres engasjement og arbeid for mennesker i livets siste fase.