Bergen kveles av forurensing

Forurensingen i Bergen er nå så høy at kommunen setter i gang krisetiltak. La bilen stå og jobb hjemme, er oppfordringen.