Sagar seg gjennom oljeis

På Flekkefjorden i Fjaler er mannskap i gang med å skjere seg gjennom tjukk is for å fjerne store mengder diesel.