— Dommen er bra. Vi har, inntil videre og til svensk rettsvesen har klarlagt konsekvensene av dommen, stoppet all lagring som fulgte av datalagringsdirektivet, sier seniorrådgiver Patrik Hiselius i TeliaSonera i Sverige.

TeliaSonera har virksomhet i syv EU-land, i tillegg til Norge.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU i 2006, og gjort til svensk lov i 2012. Etter planen skulle datalagringen i Norge startet 1. juli 2015.

Stoppet og slettet

Internettleverandøren Bahnhof har gjort det samme som det multinasjonale selskapet TeliaSonera.

Bahnhof ble verdenskjent da Wikileaks leide serverkapasitet hos det svenske IT-selskapet for å sikre de enorme mengdene lekkede dokumenter fra USAs ambassader.

Administrerende direktør Jan Karlung er svært fornøyd med domstolens beslutning:

— Dommen var meget klar. Som en konsekvens stoppet vi umiddelbart all datalagring. I tillegg slettet vi alle loggfiler.

Ingen masseavlytting

— Dette betyr at myndighetene ikke kan masseavlytte folk uten at det foreligger mistanke om en forbrytelse. Etter min oppfatning er vi å sammenligne med et moderne postverk. Det er jo ikke vår oppgave å åpne, lese og kontrollere alle brevene våre kunder sender. Vi var i ferd med å få et klaustrofobisk, DDR-lignende samfunn. EU-domstolen har ført til at det er lettere å puste. Jeg føler en fantastisk glede, sier Karlung.

— Nå er det satt en grense, etter at utviklingen i mange år gikk i feil retning, sier han og gir Edward Snowden uforbeholden ros:

— Han har gjort en enorm innsats. Om noen hadde fortjent Nobels fredspris, så er det Snowden som har blottlagt hele strukturen bak overvåkingen.

Dominoeffekt

Jan Karlung mener at en rekke andre lover, som bygget på datalagringsloven, også kan falle. Det gjelder for eksempel Ipred-loven som gjorde det mulig, ut fra opphavsrettslige krav, å forlange IP-adresser utlevert. Det vil ikke lenger være mulig når selskapene har avsluttet den pålagte lagringen.

— Det er meget bra. Lovverket ble jo laget for å fange terrorister, ikke fildelere, sier Karlung.

Den svenske Post- og och telestyrelse har samtidig gjort det klar at den ikke vil forfølge selskaper som velger å avslutte datalagringen. Generaldirektør Göran Marby sier til nyhetsbyrået TT at dommen avdekker «at det vil være store vanskeligheter med å tilpasse dagens lov».