- Problematisk å gi legens jobb til andre

Denne saken viser at det kan være problematisk at andre fagfolk overtar legers arbeid. Det mener assisterende fylkeslege Signe Stephanides.