Kjørte med 1,8 i promille

Vinglet og tok sidespeil på møtende bil.