• UENIGE OM REGNINGEN: NCC bygget bybanetraseen mellom Fantoft og Nesttun, men er uenig i sluttoppgjøret de har fått fra Bergen kommune. Nå stevner de kommunen for 100 millioner kroner. Her graves det plass til Paradis holdeplass i 2008. ARKIVFOTO: Silje Katrine Robinson

Stevner kommunen for 100 millioner

Uenighet om sluttoppgjøret etter Bybanens første byggetrinn ender i retten. NCC stevner kommunen for rundt 100 millioner kroner.