- Tungtrafikken mellom øst og vest stoppet

E 16 ble stengt ved Løno på Voss og tungtransporten ble lammet..