Slåss med sverd

Da våget ikke politiet annet enn å bevæpne seg.