• (1/2)
    PÅ PLASS: Brannvesenet var på plass minutter etter at alarmen gikk. FOTO: REMI PRESTUN

Kraftig røykutvikling i gammel malingfabrikk

Storutrykning til Damsgårdsveien 59.