• FATALT: Først neste år kan utbetringsarbeida på den svingete delen av E39 ved Vistvik sør for Sandvikvåg ta til. Bergenskvinna Mari Sletten Bratli (24) omkom i møteulukka der sist helg. FOTO: ove olderkjær

E39 tek kvart år 15 menneskeliv

Kyststamvegen E39 er ein høgrisikodistanse som har tatt gjennomsnittleg 15 menneskeliv i året etter 2000. Årets første dødsulukke skjedde på den særleg utsette E39 over Stord.