Kritiserer dommeravhør

Dommerne mener at utspørringen av ofrene i Lommemann-saken har vært insisterende og til dels ledende.