Meyer sier nei til heroinbehandling

Helsebyråd Christine Meyer er redd for signaleffekten dersom en åpner for heroinbehandling av rusmisbrukere.

  • Trond Olav Skrunes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Meyer og resten av byrådet i Bergen går dermed imot anbefalingen Stoltenberg-utvalget kom med i sin rapport om narkotika tidligere i år. Utvalget ønsker et forsøk der enkelte rusmisbrukere kan bli behandlet med heroin.

— Dette vil uansett bare være aktuelt for en veldig liten gruppe brukere, sier Meyer.

Nei til statlige sprøyterom

Hovedinnvendingen er likevel at behandling med heroin kan gjøre det vanskeligere å lykkes med annen behandling, som for eksempel Subutex og metadon.

— Det er et problem når en på medisinsk grunnlag anbefaler behandling med heroin, mener Meyer.

Byrådet er også klar på at det må være opp til den enkelte kommune å velge om det skal opprettes sprøyterom.

— Erfaringene fra Oslo viser også at det en liten andel av sprøytestikkene som faktisk settes på sprøyterommene. Når vi vet at det koster 20 millioner kroner å drifte dette tilbudet, kan en også tenke seg at pengene kunne vært brukt på en annen og bedre måte, sier Meyer.

**Les også:

Les også

De farlige narkomane

De farlige narkomane**

Trenger kommunen

Hun understreker at byrådet på mange områder støtter anbefalingene som utvalget har kommet med, men de har også andre innvendinger.

— Vi er blant annet skeptiske til at rusansvaret i så sterk grad blir et statlig ansvar, sier Meyer.

Hun mener at det fort kan oppstå krangler om hvem som har ansvar for hva.

— Rusomsorgen handler også om forebygging, og om oppfølging av unge som er på vei inn i en ruskarriere. Der har kommunene et eget ansvar. Spørsmålet vil bli når kommunens ansvar opphører og staten overtar, sier Meyer.

Utvalget foreslår å lage av egne mottaks og oppfølgingssentre for rusmisbrukerne (MO). Målet med sentrene er å sikre brukerne lett tilgang til behandling og rehabilitering

Unngå smitteeffekt

Selv om byrådet er positive til dette, mener de at kommunene og ikke staten bør ha ansvaret for sentrene.

— De fleste brukerne vil uansett ha behov for kommunale tjenester, enten det er hjelp med å skaffe bolig eller penger til livsopphold, påpeker Meyer.

Helsebyråden mener også at en i oppbyggingen av sentrene må ta hensyn til at brukerne er i helt forskjellige livssituasjoner.

— Noen er under rehabilitering, mens andre trenger oppfølging etter at de har kommet seg ut av rus. Det er ingen god idé å samle rusmisbrukere og de som er kommet et steg videre på ett og samme sted. Da risikerer vi en smitteeffekt, sier Meyer.

Les også

Vil gi gratis heroin

Bør herionbehandling prøves? Diskuter saken i kommentarfeltet.

Publisert: