Ventestasjonen i Odda

Jordmødrene ventar på action i form av neste fødsel. Frå 2012 står dei truleg utan akuttbered-skap og kan få meir spenning enn dei likar.