Konstant kø i Dalen

Bydelsstyret vil ha sambruksfelt for å redusere biltrafikken.