Les hovedsaken:

Steinar Vagstad, professor ved samfunnsøkonomisk institutt ved UiB, sier veinettet blir utnyttet bedre ved innføring av rushtidsavgift.

— Veinettet er en knapp ressurs. Det er et argument for at prisen skal være høyere da, enn på natten og kvelden. Prisen burde økes når det er mye folk på veiene, og kanskje blitt satt til null når det er lite folk.

Et av argumentene mot innføring av køprising er at den rammer de fattigste.

— Det blir ofte nevnt at det kan være usosialt. De som pleier å snakke mest om det er høyresiden. SV og Ap er ikke bekymret for dette. At det skal gå ut over fattige og barnefamilier er bare tull. En må se på hvem som faktisk kjører bil. De fattigste kjører ikke bil, men tar buss, sier han.

Vagstad tror ikke køprising vil føre til store ulemper for småbarnsfamilier som må kjøre barn til barnehagen i rushtiden. Snarere tvert imot:

— Det største problemet for småbarnsfamiliene er ikke bompengene, men å stå i kø. Småbarnsfamilier har kanskje under middels inntekt, men det som virkelig er typisk for dem er at de har mindre tid.

Diskuter saken under:

PROFESSOR: Steinar Vagstad sier veinettet blir utnyttet bedre ved innføring av rushtidsavgift.